Jakie są rodzaje zaburzeń osobowości?

Osobowość to dyspozycje oraz cechy psychiczne i fizyczne, które to posiada dana osoba. Czynniki te są kształtowane dziedzicznie oraz przez otaczające środowisko. Osobowość jest związana z poczuciem tożsamości, poczuciem bycia sobą oraz niezależnością od zmiennych się okoliczności. Często bywa tak, że dochodzi do jej zaburzeń. Wówczas to konieczne jest leczenie psychiatryczne. Bardzo pomocne są testy psychologiczne. Harmonia LUX MED to sprawdzona poradnia zdrowia psychicznego, która zawsze służy profesjonalną pomocą w tym zakresie.

Czym są zaburzenia osobowości?

Jest to grupa zaburzeń psychicznych polegających na wykształceniu się u danej osoby nieprawidłowych cech osobowości, które to w dużym stopniu utrudniają funkcjonowanie w społeczeństwie. Pojawiają się one najczęściej w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym, a w wielu przypadkach trwają także w wieku dojrzałym.

Pośród najważniejszych źródeł rozwoju osobowości można wymienić:

 • wczesnodziecięce doświadczenia
 • modelujące zachowania osób dorosłych
 • typ układu nerwowego
 • styl wychowawczy rodziny
 • środowiska wychowawcze tj. przedszkole czy szkoła
 • decyzje okresu dojrzewania

Jakie są rodzaje zaburzeń osobowości?

Powstanie tych zaburzeń bardzo często jest konsekwencją oddziaływania niekorzystnych czynników biologicznych, genetycznych oraz psychospołecznych. Bardzo duży wpływ mają aspekty rodzinne. Pośród wielu z nich można wymienić: brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa czy wzmożony poziom konfliktów w rodzinie. Wyróżnia się kilka typów zaburzeń osobowości. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć osobowość:

 • paranoiczną – osoby z taką osobowością charakteryzują się nadmierną podejrzliwością w stosunku do innych ludzi. Są one przekonane o ich złych intencjach.
 • schizoidalną – osoby o takim typie osobowości są indywidualistami. Nie wchodzą w bliższe związki uczuciowe oraz w kontakty z innymi ludźmi. Wolą pracować oraz spędzać czas samotnie. Cenią sobie spokój i często poświęcają się jakiemuś hobby lub pracy traktowanej jako posłannictwo
 • unikającą (lękliwą) – osoby o tym typie osobowości z powodu obawy przed krytyką i odrzuceniem unikają kontaktów towarzyskich. U źródeł tego zachowania leży ich niska samoocena oraz lęk przed byciem odrzuconym
 • zależną – osoby z tym typem osobowości nie potrafią być samodzielne, nawet w dorosłym wieku. Mają one trudność z wyrażeniem własnego zdania oraz podejmowaniem samodzielnych decyzji. Potrzebują nieustannego wsparcia i są przekonane, że bez pomocy innych ludzi nie poradzą sobie w życiu.
 • borderline (z pogranicza)- u osób z tym zaburzeniem osobowości istnieje bardzo cienka granica pomiędzy miłością a nienawiścią. W krótkim odstępie czasu ich nastrój może oscylować od optymizmu do skrajnego negatywizmu. W jednej chwili potrafią wyznać komuś miłość, a następnie okazać gniew. Osoby te mają skłonność do podejmowania impulsywnych oraz ryzykownych zachowań
 • anankastyczną – osoby o takiej osobowości trzymają się sztywnych reguł, nie są elastyczne oraz spontaniczne. Cechują się one nadmiernym perfekcjonizmem oraz potrzebą kontroli

U osób z zaburzeniami osobowości wskazana jest psychoterapia grupowa, która uczy poszczególnych umiejętności społecznych. W wielu przypadkach niezbędne jest również wdrożenie leków. W celu wykluczenia zaburzeń osobowości warto wykonać test w fachowej poradni zdrowia psychicznego – https://harmonia.luxmed.pl/oferta/testy-i-orzecznictwo/test-psychologiczny-w-kierunku-zaburzen-osobowosci/

Artykuł sponsorowany