Reklamacje i zwrot towaru

Zwrot towaru - odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Towary sprowadzane na specjalne zamówienie klienta, lub spersonalizowane NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI  – o czym każdy Klient jest informowany przez BOK. 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, przysługuję WYŁĄCZNIE konsumentom indywidualnym!

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w formie formularza zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres zwroty@przelambariery.com.p

2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do Konsumenta, które to Konsument poniósł.

4. Zwracany towar Konsument powinien odesłać na adres podany przez sprzedawcy. 

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

* towar sprowadzany na specjalne zamówienie lub wykonany pod spersonalizowane zamówienie NIE PODLEGA ZWROTOWI 

6. Zwracany towar musi pozostać w stanie niezmienionym i nie może nosić śladów użytkowania.

Reklamacje

1. Towar sprzedawany w Sklepie internetowym jest objęty gwarancją producenta lub importera.

2. Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi lub dystrybutorowi

b. korzystając z uprawnień przysługujących Konsumentowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

3. Konsument może korzystać według własnego uznania z reklamowania wadliwego produktu, na zasadach określonych szczegółowo w pkt 2.

4. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową stwierdzoną przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru. Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu e-mail reklamacja@przelambariery.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 61 307 28 28

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do Konsumenta, które to Konsument poniósł.

8. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu internetowego, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep internetowy nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

9. Reklamacje należy kierować na adres wskazany przez sprzedawcę.

10. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji przedstawione są w druku gwarancyjnym, wystawionym przez gwaranta.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel