Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych z NFZ oraz PFRON

Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych z NFZ oraz PFRON.

 • NFZ

  O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych z NFZ może się starać każdy ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zasady i lista przedmiotów refundowanych przez NFZ określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013r, które zawiera wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DZ. U. z 2013r. poz. 1565). W rozporządzeniu znajdziemy następujące informację:

  • nazewnictwo określające wyrób medyczny
  • kody produktów
  • wykaz asortymentu wydawanego na zlecenie
  • limity oraz procentowy udział refundacji
  • kryteria medyczne przyznawania wyrobów
  • okresy użytkowania danego wyrobu medycznego ale i informacje dotyczące napraw sprzętu rehabilitacyjnego
  • kto jest uprawniony do wystawienia zlecenia (określa grupę lekarzy, lekarzy specjalistów, felczerów, pielęgniarki oraz położne)

  Szczegóły znajdują się na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001565 gdzie znajduje się plik do pobrania.

  Żeby uzyskać dofinansowanie na wyrób medyczny należy udać się do lekarza, który jest uprawniony do wystawienia stosowego zlecenia. Formularz zlecenia szczegółowo opisuje jaki wyrób medyczny został przepisany, klasyfikację choroby oraz dane pacjenta. Z takim wnioskiem należy udać się do oddziału NFZ w celu potwierdzenia wniosku. Zlecenie musi być potwierdzone przez oddział NFZ, na terenie którego pacjent jest zarejestrowany. Można to zrobić osobiście legitymując się dowodem osobistym, przez osoby trzecie np. opiekuna prawnego lub wysłać wniosek za pośrednictwem Poczty polskiej. Zlecenie jest ważne bezterminowo chyba, że jest to zlecenie okresowe. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać wystawione na trzy miesiące, nie dłużej. Wniosek można zrealizować wyłącznie w miesiącach określonych w zleceniu.

  Po potwierdzeniu zlecenia w NFZ należy znaleźć producenta lub sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Informacje jakie otrzymuje pacjent dotyczy limitu refundacji oraz kwotę dopłaty, jeśli takowa występuje. Wyłącznie poprawnie wypełniony wniosek jest warunkiem uzyskania refundacji. Pacjent ma prawo wyboru palcówki w której zrealizuje swoje zlecenie. W tym przypadku nie obowiązuje rejonizacja, więc wniosek na zaopatrzenie w wyrób medyczny, może zostać zrealizowany na terenie całego kraju, w palcówkach czy u producentów, którzy mają podpisaną umowę z NFZ.

  Należy zwrócić uwagę na cenę produktu. Jeśli cena wyrobu medycznego przekracza limit NFZ, pacjent pokrywa różnicę. Każdy sklep medyczny czy producent poda nam kwotę dopłaty jaką trzeba uiścić przy zakupie sprzętu. Limity są różne i wahają się od 70% do 100% refundacji NFZ. Należy pamiętać, że o wysokości refundacji decyduje klasyfikacja choroby a nie lekarz. Więc jeśli staramy się o dofinansowanie np. na wózek inwalidzki, najważniejszą informacją na wniosku jest właśnie klasyfikacja choroby, według której jest dobierany odpowiedni wózek inwalidzki. Zatem inny limit będzie na wózek transportowy a inny na wózek specjalistyczny dla osób np. po udarze.

 • PFRON

  Jeśli sprzęt nie jest refundowany przez NFZ, można stosowny wniosek złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), które dysponują środkami z PFRON. Dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych. Stosowny wniosek można złożyć osobiście, lub przez osoby trzecie np. opiekuna osoby niepełnosprawnej. Informacje o wysokości dofinansowania należy uzyskać w lokalnym dla siebie PCPR, ponieważ w poszczególnych ośrodkach mogą obowiązywać dodatkowe kryteria. Wnioski można składać przez cały rok. Należy pamiętać, że w tym przypadku obowiązuje rejonizacja. Przepisy i wykazy sprzętu oraz środków pomocniczych reguluje Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DZ.U. z 2013r. poz.1190), oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DZ.U z 2013r. poz. 1565).

  By otrzymać dofinansowanie z PFRON należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
  • zaświadczenie o wysokości dochodów wnioskodawcy
  • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt lub środki pomocnicze, które jest potwierdzone przez lokalny NFZ
  • fakturę zakupu, lub inny dokument świadczący o dokonaniu zakupu

  Według przepisów wysokość dofinansowania do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych o jakie może się ubiegać osoba niepełnosprawna wynosi:

  • do 100% kosztów udziału własnego w limicie ceny, jeśli taki udział jest wymagalny
  • do 150% kwoty limitu, jaki wyznaczył NFZ, jeśli cena przekracza ustalony limit

  Przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego, wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztu sprzętu. Należy jednak pamiętać, że kwota nie może przekroczyć pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wkład własny w wysokości minimum 20% kosztu zakupu sprzętu, ponosi wnioskodawca. Procent wysokości dofinansowania z PFRON i udziału własnego wnioskodawcy są ustalane na posiedzeniu komisji w oparciu o posiadane środki przez PFRON. Ważne jest to, że te kwoty te mogą ulec zmianie gdy występuje niedobór środków i jest określana każdorazowo na odrębnym posiedzeniu komisji. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi o wysokości dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, ośrodek PCPR zawiera z wnioskodawcą umowę, w której są określone wszystkie warunki, jakie trzeba spełnić by otrzymać środki.

  Przede wszystkim umowa zawiera:

  • kwotę dofinansowania oraz jej przeznaczenie
  • sposób w jaki środki finansowe zostaną przekazane
  • termin oraz sposób rozliczenia środków

  Należy pamiętać, jest to dofinansowanie na zakup sprzętu. Nie można uzyskać środków na już zakupiony produkt. Po otrzymaniu dofinansowania sprzęt można zakupić u producenta lub w dowolnym sklepie na terenie całego kraju. Po wpłaceniu zaliczki np. 20%, następuje realizacja zamówienia, reszta kwoty jest przelewana na konto sprzedawcy.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel